Gypa të Rrumbullakët / Round Pipes

Prishtina

Project details

Title

Gypa të Rumbullakët

Client

Intersteel

Location

Prishtina

Country

Kosovo

Perfomance

Fact sheet

Download PDF
Top