PRODHIMI I PRODUKTEVE NGA METALI

Prodhimet e korporatës plasohen në Kosovë, dhe në vende tjera të rajonit Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mal të zi, etj.

PRODHIMI I METALIT TË HEKURIT, ÇELIKUT DHE FERROLËGURAVE

Prodhimi kualitativ është proces, që arihet me shprehi të punës.

EKIPË PROFESIONALE ME PAISJE SUPER MODERNE

Kualiteti vjen vetëm atëherë kur ju kujdeseni që ta prodhini më të mirën.

KUALITETI VJEN VETËM ATËHERË KUR JU KUJDESENI QË TA PRODHONI MË TË MIRËN

Mirë se Vini në INTERSTEEL

Kapacitetet prodhuese të kompanisë janë llokuar në Prishtinë, Lagje Arbëria, në një trual me siperfaqe të përgjithshme prej rreth 8.000 m2, në vend strategjik.

Kush jemi Ne

Korporata në qarkullim juruidik paraqitet me emrin: Fabrika për prodhimin e gypave të çelikut INTERSTEEL sh.p.k. me seli në Prishtinë.

Fabriken për prodhimin e gypave të çelikut INTERSTEEL sh.p.k. me seli në Prishtinë. rruga Mark Isaku, Nr. 37, është themeluar dhe regjistruar në vitin 2003 në Agjensionin për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës (shkurt: ARBK), sipas Çertifikatës Nr. 7047637, me pronar Bujar Reka,

Me Shumë

Kontroll i Kualitetit

Kontrolli i kualitetit te prodhimeve të prodhuara në kapacitetet prodhuese të korporatës, kryhet nga institucionet e licencuara për këtë veprimtari, pa përjashtuar edhe angazhimin e institucioneve të jashtme.

Marketingu

Shiquar më gjatë në kontekst të perspektivës, rrespektivisht zhvillimit të korporatës, ne planifikojmë të bëhemi kompani ekskluzive e specializuar për përpunimin e metaleve dhe për prodhimin e produkteve të ndryshme nga metalet.
Objektivi i korporatës është rritja e kapaciteteve dhe përfitimi i klientëve të rinj, që si pasojë do të kishte rritjen e shitjes dhe rritjen e realizimit financiar.
|Këtë do ta mundësojë edhe organizimi më i mirë i rrjetit tregëtarë si dhe me finalizimin kualitativ të produykteve tona.

Tregjet

Prodhimet e korporatës plasohen në Kosovë, dhe në vende tjera të rajonit Shqipëri, Maqedoni, Serbi, Mal të zi, etj. Por edhe në vende të tjera te Bashkësisë Evropiane dhe me gjëre

logos
logos
logos
logos
logos
logos
Top